prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński

telefon:
(+48) 12 293 53 25
konsultacje:
miejsce:
Pawilon E, pok. 382
dokumenty:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej, w latach 2008-2016 prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych , od września 2016 roku prodziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

Autor dwóch monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych, oraz ponad 50 innych publikacji dotyczących problematyki zarządzania dziedzictwem kulturowym, procesów urbanizacyjnych w Europie Środkowej w XIX i XX wieku oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Galicji.

Brał udział w projektach dotyczących m.in. zarządzania miastami historycznymi, marketingu turystyki w miastach historycznych, przemysłów kultury w Małopolsce. Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Międzynarodowe Centrum Kultury.