prof. UEK dr hab. Leszek Kusak

telefon:
(+48) 12 293 57 77
konsultacje:
miejsce:
Budynek Biblioteki, pok. 240
dokumenty:

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Filozofii oraz Zakładu Filozofii Człowieka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej na Wydziale GAP. Członek Komisji Senackiej ds. Akredytacji. Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Przewodniczący Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu  Filozofia.

Studia magisterskie: międzynarodowe stosunki gospodarcze na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat i habilitacja z zakresu filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Sekretarz Komisji Nauk Filozoficznych PAN w Krakowie w latach 1986-1992. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w latach 1992-2012. Krakowski korespondent „Ruchu Filozoficznego” w latach 2000-2008. Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w latach 2008-2012.

Specjalizacja akademicka: antropologia filozoficzna (M. Scheler, A. Gehlen, H. Plessner), filozofia niemiecka (I. Kant, J.G. Herder, M. Stirner, F. Nietzsche, A. Schweitzer), historia filozofii, filozofia społeczna.