prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

telefon:
(+48) 12 293 57 31
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16, pok. 33
dokumenty:
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Kierownik Katedry Administracji Publicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Nauki Polityczne. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1997-2004. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1997. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2008-2009. Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2009 r.). Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 250 publikacji naukowych oraz 130 ekspertyz.

Specjalizacja akademicka: administracja publiczna, analiza polityk publicznych, zarządzanie publiczne, organizacyjne uczenie się.