Projekt o społeczno-gospodarczych konsekwencjach rewolucji 4.0 najlepszy w Polsce

29 października, w murach naszej Uczelni odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina. Wizyta Pana Premiera była związana ze wsparciem, które UEK uzyskał w ramach ministerialnego programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości. Zgłoszony projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został uznany za najlepszy w Polsce i uzyskał dofinansowanie w wysokości  11 897 131, 40 zł.

Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, a na kierownika projektu MNiSW zaaprobowało prof. dra hab. Jerzego Hausnera.

Minister Gowin: “Spotykamy się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dlatego, że  projekt przygotowany przez Uniwersytet uzyskał najwyższą ocenę. Eksperci ocenili go jako zdecydowanie najlepszy w Polsce. Chciałbym bardzo pogratulować środowisku akademickiemu Uniwersytetu Ekonomicznego, ale równocześnie chciałbym powiedzieć, że będziemy w sposób systematyczny i systemowy wspierać wszystkie te zespoły naukowe, te ośrodki badawcze, które reprezentują poziom najwyższy w Polsce, naprawdę europejski czy światowy”.

Głos zabrał również prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, koordynator prac nad nagrodzonym wnioskiem. Przedstawił jego główne założenia, a także wyraził nadzieję, że dzięki pokaźnym środkom przeznaczonym na badania naukowe, polskie uczelnie będą miały szansę na dorównanie do poziomu ośrodków europejskich i światowych. “Nasz projekt, oprócz aspiracji teoretycznych promuje bardzo praktyczne cele – pokazanie jak w obliczu różnych wyzwań wynikających z rewolucji 4.0, różnego rodzaju segmenty władzy publicznej, ale również przedsiębiorcy, instytucje finansowe, uczelnie, czy my jako obywatele powinniśmy sobie radzić” – podsumował projekt prof. Mazur.

W mediach: