W ramach prac koncepcyjnych i wdrożeniowych realizujemy również zamówienia na projekty o realizację systemów, w tym systemów informatycznych. Systemy dopasowujemy do potrzeb klienta.Narzędzie podnoszące jakość świadczenia usług społecznych – NAWIKUS. Jest to działający w Urzędzie Miasta Kraków i w podległych mu jednostkach przetestowany w praktyce Generator Wniosków wraz z systemem i metodą oceny oraz monitorowania jakości usług społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie gminy.

Opracowane narzędzie ma charakter ogólnodostępny i może być stosowane przez samorządy na terenie całego kraju. Możliwe jest wdrożenie całego systemu wraz z narzędziem analitycznym, jak również zastosowanie wersji modułowej – sam system informatyczny wraz z Generatorem Wniosków lub też samej metody badania jakości usług.

Fundacja GAP, jako twórca tego Narzędzia, może prowadzić szkolenia, obsługę, czy realizować proces dostosowania do specyfiki Jednostki. W ramach naszej Oferty proponujemy państwu również współpracę w realizacji podobnych projektów innowacyjnych.
Fundacja GAP wraz z Gminą Miejską Kraków zrealizowała projekt „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”. Projekt miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego Narzędzia do kontraktowania usług społecznych. W ramach tego powstał generator wniosków i modułowy system do analizy i monitoringu jakości świadczonych usług przez NGO.
Wszystkie materiały dot. wykorzystania narzędzia NAWIKUS znajdują się na stronie internetowej www.fundacja.e-gap.pl/nawikus – w zakładce Narzędzia.

Jakie korzyści daje NAWIKUS
Dzięki zastosowaniu narzędzia JST zyskują możliwość systematycznego monitorowania efektywności ekonomicznej i jakości zlecanych usług społecznych. Dzięki zastosowaniu kryteriów ilościowych i jakościowych pozyskane dane mogą być wykorzystywane przez JST na potrzeby tworzenia zbiorczych zestawień i porównań między podmiotami wykonującymi usługi. Produkt usprawnia też współpracę z NGO oraz zwiększa jej transparentność. Jego elementem jest również narzędzie badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług na kontraktowanie. Ponadto dla JST bardzo istotną funkcjonalnością NAWIKUSa jest wspomniany wcześniej system informatyczny wspomagający proces monitoringu.