Publiczna obrona doktorska mgra Michała Żabińskiego

Informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. o godz. 11:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w pawilonie G w sali 13  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Żabińskiego zatytułowanej: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego  – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.  Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. UPWr dr hab. Marian Kachniarz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Obrona ma charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Zapoznaj się ze streszczeniem rozprawy doktorskiej oraz recenzjami

Zobacz pełną treść zawiadomienia o publicznej obronie