Relacja z przebiegu Szkoły Letniej pt. „Water-Energy Nexus 2018

Od wielu lat naukowcy reprezentujący różne dziedziny poszukują rozwiązania problemu dotyczącego zależności wody i energii, które są określane mianem „Water-Energy Nexus”. Do produkcji energii jest potrzebna woda, a aby ją pozyskać niezbędna jest energia. Ważne jest, iż woda jest zasobem ograniczonym, istnieje wielu konkurencyjnych użytkowników przy znaczących deficytach i nierównomiernym jej rozłożeniu na planecie. W przypadku energii współczesne konwencjonalne jej wytwarzanie wywiera znaczący wpływ na środowisko, w tym na zasoby wodne. Dylematy, które pojawiają się w związku z zależnością pomiędzy wodą i energią wymagają poszukiwania nowych i nowatorskich rozwiązań. Holistyczne ujęcie tej relacji opiera się w dużej mierze na optymalizacji wykorzystania obu zasobów, zmniejszaniu strat w produkcji, przesyle, wprowadzaniu instrumentów prawnych i ekonomicznych polityki gospodarczej umożliwiających lepsze zarządzanie nimi, które może się przekładać na dokładniejsze odzwierciedlenie kosztów, w tym kosztów środowiskowych.

Celem zorganizowanej w dniach 17-25 września br. Szkoły Letniej pt. „Water-Energy Nexus 2018” była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wody i energetyki oraz pokazanie polskich dokonań naukowych i rozwiązań praktycznych w tej dziedzinie. Uczestnikami wydarzenia byli studenci i pracownicy Akita University z Japonii. Szkoła letnia została zorganizowana przez: Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów i Prawa, Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi z Katedry Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

Wydarzenie składało się z trzech części. Podczas pierwszej z nich, w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach, zaprezentowano nowoczesne technologie związane z produkcją węgla i energetyką, w tym jądrową. Oprócz tego zwiedzano eksperymentalną kopalnię „Barbara” w Mikołowie, a uczestnicy byli świadkami demonstracji wybuchu pyłu węglowego.

W drugiej części Szkoły Letniej, w dniach 19-21 września, zorganizowano zajęcia dydaktyczne na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie wykładów poruszona została tematyka dotycząca technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarowaniem wodami, a także aspekty polityki energetycznej. Prowadzącymi wykłady byli: prof. Leszek Książek z Uniwersytetu Rolniczego, prof. Stanisław M. Rybicki z Politechniki Krakowskiej, dr Ksymena Rosiek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Magdalena Zajączkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym czasie uczestnicy mieli również możliwość, oprócz udziału w interesujących prelekcjach, zapoznać się w praktyce z działaniem przedsiębiorstw zajmujących się tematyką wodną. 20 września zostało zorganizowane zwiedzanie Zakładu Uzdatniania Wody Raba oraz zapory wodnej w Dobczycach.

Niejako podsumowaniem Szkoły Letniej był udział uczestników w międzynarodowej konferencji „Miasto–Woda–Jakość Życia” odbywającej się w dniach 24-25 września we Wrocławiu. Podczas tego wydarzenia uwaga była skoncentrowana na wodzie rozumianej jako kluczowy zasób niezbędny dla funkcjonowania w kontekście racjonalnego gospodarowania. Tematyka konferencji obejmowała również relacje między środowiskiem wodnym a miejskim oraz znaczenie wody dla podnoszenia jakości życia w mieście.