Relacje muzeów z otoczeniem – projekt na liście 10-tki najważniejszych wg Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Rady Muzeów

W 2018 r. pod egidą OECD realizowany jest międzynarodowy projekt badawczo-aplikacyjny pt. „Culture and local development. Maximising the impact. Towards an OECD guide for local governments, communities and museums” dotyczący relacji muzeów z otoczeniem, w tym z samorządami i społecznościami lokalnymi w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego.

Podczas Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Rady Muzeów (International Council on Museums – ICOM) w Paryżu w czerwcu br. projekt ten został uznany za jedno z dziesięciu najważniejszych przedsięwzięć badawczych dotyczących muzeów realizowanych obecnie na świecie.

W polskiej edycji badań koordynowanej przez dr hab. Monikę Murzyn-Kupisz uczestniczy dr Dominika Hołuj z Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej.