Ruszył nabór na 3-semestralne studia II stopnia na Gospodarce przestrzennej

Gospodarka przestrzenna = studiowanie przestrzeni i przestrzeń możliwości -> dowiedz się więcej

W obecnym naborze o miejsce na studiach II stopnia (trwających 3 semestry) mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia I stopnia (inżynierskie jak i licencjackie) z:

  • Gospodarki przestrzennej oraz
  • kierunków i  specjalności pokrewnych, w tym m.in. Urbanistyki, Architektury, Geodezji, Budownictwa, Geografii, Ochrony Środowiska, Inżynierii Środowiska, Zarządzania środowiskiem przyrodniczym.

W rozszerzanej ofercie przedmiotów, prowadzonych przez  rozpoznawalnych w świecie nauki specjalistów, znajdziesz   m.in.:

  • wizualizację i projektowanie przestrzeni,
  • zarządzanie strategiczne regionem,
  • projektowanie przestrzeni publicznej,
  • metody wspomagania decyzji planistycznych,
  • marketing terytorialny.

Zajęcia są oparte  na realizacji projektów wspomaganych nowoczesnym oprogramowaniem wizualizacji przestrzeni, GIS-owym i  środowiska CAD.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2018 r.

O rekrutacji

Studia stacjonarne:
Kandydaci kończący I  stopień kierunku Gospodarka przestrzenna i  ubiegający się o  przyjęcie na studia II stopnia na podstawie średniej ocen z 6 semestrów (po  studiach I  stopnia inżynierskich) lub 5 semestrów (po  studiach I  stopnia licencjackich) rejestrują się online   od  22.01.2018 do  26.01.2018 r.

Wyniki postępowania będą znane 02.02.2018 r.
Osoby kończące inne kierunki oraz  te, które nie znalazły się na liście przyjętych na podstawie średniej ocen, będą rekrutowane w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego. Rejestracja odbywa się w terminie  od   5.02.2018 do  14.02.2018  r.

Egzamin wstępny odbędzie się 21 lutego, a  jego wyniki będą znane 23.02.2018  r.

Studia niestacjonarne:
Rusza również rekrutacja na niestacjonarne 3-semestralne studia II stopnia Gospodarka Przestrzenna. Kandydaci rejestrują się w  terminie  od  5.02.2018 do 28.02.2018 r., a  wyniki rekrutacji będą znane 2.03.2018  r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na  stronie UEK