Seminarium: Czy potrzebna jest kolejna zmiana organizacji terytorialnej Polski?

2018-11-14 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie”

w środę 14 listopada br. o godz. 11:30 w Sali Senackiej UEK Profesor Andrzej Miszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat pt. Czy potrzebna jest kolejna zmiana organizacji terytorialnej Polski? Refleksje w 20 lat po reformie administracji publicznej.

Koreferentami będą:

  • dr Wojciech Jarczewski, Dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
  • dr Jarosław Bober z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Komentarze przedstawią także studenci z Koła Naukowego GAP:

  • Krzysztof Kula,
  • Katarzyna Szpila.

Spotkanie poprowadzi prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki Publicznej UEK.
 

14 listopada br. o godz. 11:30, Sala Senacka [Budynek Główny UEK, Rakowicka 27].

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 

O prelegencie

Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – ekonomista i geograf społeczno-ekonomiczny, zatrudniony w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 200 publikacji naukowych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, regionalizacji
administracyjnej, polityki regionalnej oraz współpracy transgranicznej. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz członek zarządu Polskiej Sekcji Regional Studies Association. Ekspert NCN. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika naukowego „Barometr Regionalny”.