O odpowiedzialnej modzie na seminarium CSR

2017-06-23 • ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków

Katedra Filozofii zaprasza na ostatnie w tym roku akademickim seminarium CSR. Agnieszka Knera i Magdalena Domaciuk, H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o., wygłoszą referat: „Odpowiedzialna moda –  działania H&M na rzecz zrównoważonego rozwoju”

H&M to globalna marka odzieżowa, która dzięki swojemu rozmiarowi ma realny wpływ na przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. Idea biznesowa H&M „Moda i jakość w najlepszej cenie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju” przekłada się na konkretne cele i działania, związane m.in. z odpowiedzialnym korzystaniem z surowców, promowaniem ekologicznych zachowań wśród klientów czy poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Działania te wspiera H&M Foundation, niezależna organizacja non-profit, która swoim działaniem wykracza poza łańcuch wartości H&M i operuje również w krajach, w których marka nie jest obecna.

Miejsce spotkań

Seminarium odbywa się w godz. 11:00-13:00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, IV piętro, ul. Rakowicka 16, Kraków.

Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

STRONA SEMINARIUM