Seminarium: OBECNOŚĆ – perspektywy włączenia poprzez sztukę

2018-05-09 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach seminarium “Spotkania interdyscyplinarne” dotyczące problemu wykluczenia społecznego w kontekście sztuki.

Seminarium odbędzie się 9 maja o godz. 15:00 w sali 03 w Pawilonie G na Kampusie UEK.

Organizatorzy:

  • Katedra Socjologii UEK
  • Sekcja Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Poruszane tematy:

  • podzielenie się doświadczeniem “pogranicza sztuki i wykluczenia” i wspólna analiza tych doświadczeń;
  • przedstawienie wniosków z realizacji różnych projektów na rzecz osób skrajnie wykluczonych (więźniowie, osoby bezdomne, osoby chorujące psychicznie i inne),
  • poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę sztuki i twórczości własnej w życiu osób doświadczających kryzysu skrajnego wykluczenia społecznego,
  • poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę doświadczenia wykluczenia w procesie tworzenia sztuki i działalności na rzecz sztuki – wykluczenie to może być doświadczeniem własnym artysty, doświadczeniem obserwowanym, doświadczeniem, w które artysta się angażuje poprzez akt twórczy „sztuka zaangażowana”.

Podczas spotkania swoje referaty wygłoszą:

  • Magdalena Mazik: Samotność instytucji wśród grup docelowych,
  • Krzysztof Marchlak, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Wydział Sztuki): Sztuka jako medium edukacji, na wybranych przykładach polskiej sztuki współczesnej,
  • dr Katarzyna Kwarcińska, Katedra Socjologii UEK: „Przynajmniej na chwilę”. Znaczenie twórczej aktywności a samotność kryzysu bezdomności.

 

Seminarium ma charakter otwarty – serdecznie zapraszamy wszystkich do rozszerzania swoich zainteresować. Seminarium ma mieć częściowo “roboczy” charakter – ma być okazją okazją dla uczestników i prelegentów do stwarzania możliwości dalszej współpracy (seminariów, publikacji, działań edukacyjnych i innych).