Sprawdź organizację r.a. 2017/18

Zaplanuj sobie rok! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 7 czerwca br. organizacja roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wygląda następująco:

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 r. (poniedziałek) w pawilonie Sportowo-Dydaktycznym.

Semestr zimowy trwa od 1 października 2017 r. do 18 lutego 2018 r., w tym:

  • zimowa przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.,
  • zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 29 stycznia do 11 lutego 2018 r.,
  • zimowa przerwa semestralna trwa od 12 lutego do 18 lutego 2018 r.,
  • zimowa sesja poprawkowa trwa od 19 lutego do 4 marca 2018 r.,

Semestr letni  trwa od 19 lutego 2018 r. do 16 września 2018 r., w tym:

  • letnia przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.,
  • letnia sesja egzaminacyjna trwa od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 r.,
  • letnia sesja poprawkowa trwa od 3 września do 16 września 2018 r.,

Dodatkowe dni wolne od zajęć na studiach stacjonarnych:

  • 30 kwietnia 2018 r.,
  • 02 maja 2018 r.,
  • 04 maja 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynają się 3 października 2017 r.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynają się 9 października 2017 r.