Kontrast
  • English

  • Koło Naukowe Prawa Publicznego jest studencką organizacją naukową, działającą przy Katedrze Prawa Publicznego Wydziału GAP. Zostało utworzone w październiku 2010 r. przez studentów kierunku Administracja.

    Opiekę nad działalnością Koła sprawują prof. UEK dr hab. Igor Zachariasz i dr Jakub Olech.

    Jeżeli interesujesz się prawem i chciałbyś aktywnie brać udział w życiu naszej uczelni. Dołącz do nas!