Wydziałowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej znajdują się    tutaj.

 

Praktyczny przewodnik – co musisz zrobić przed złożeniem pracy w Dziekanacie Wydziału GAP?

Przy składaniu pracy dyplomowej Student zobowiązany jest do:

 • złożenia w Dziekanacie WGAP zaświadczenia z Działu Rozliczeń Studentów i Doktorantów (pokój 104 w budynku głównym, tel. (+48) 12 293 51 46 o  niezaleganiu  z  płatnościami. Wcześniej należy uregulować wszelkie opłaty względem Uczelni w tym:
  • opłata za dyplom 60 zł (płatne na indywidualny rachunek studenta widoczny w Wirtualnym dziekanacie lub wpłatomacie w  budynku Biblioteki, dodatkowo,
  • 40 zł za odpis dyplomu w języku angielskim (nieobowiązkowy),
 • uzupełnienia indeksu (wszystkie daty przy ocenach, liczba godzin W i ĆW oraz punkty ECTS, wykłady do wyboru, praktyki – str. 82),
 • dostarczenia pracy w wersji archiwalnej (drukowana dwustronnie, czcionka Times New Roman tekst 9 pkt., z płaską plastikową listwą zaciskową),
 • zapisania tematu pracy na stronie tytułowej i w systemie plagiat.pl bez użycia kapitalików czyli literami niedrukowanymi,
 • na życzenie promotora przedłożenie 2 oprawionych prac dyplomowych (jedna z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta), w każdym egzemplarzu pracy na końcu należy umieścić SKRÓCONY raport podobieństwa wydrukowany z systemu PLAGIAT.pl z  logo naszej uczelni podpisany przez Promotora,
 • wpięcia do każdej z prac na str. 2 podpisanego oświadczenia studenta o  samodzielnym przygotowaniu pracy,
 • złożenia ostatecznej wersji pracy nagranej np. na płycie CD,
 • dostarczenia 4 zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm w stroju galowym (ewentualnie 1  zdjęcie więcej w  przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w języku angielskim).

 

 Studenci, którzy powtarzają ostatni semestr studiów   z powodu niezłożenia pracy dyplomowej i otrzymali zgodę Dziekana na przepisanie ocen z tego semestru zobowiązani są do przepisania w indeksie w  aktualnym semestrze nazw wszystkich przedmiotów wraz z godzinami i  punktami ECTS (bez nazwisk wykładowców, ocen, dat).

Jedynie w przypadku seminarium (ew. powtarzanego przedmiotu) należy wpisać imię i nazwisko Promotora (wykładowcy) i  uzyskać wpis: zaliczenie i podpis.

Pracę (wraz z wymiennymi powyżej dokumentami) należy osobiście złożyć w Dziekanacie WGAP (pok. 207 bud. gł), nie później niż tydzień przed planowaną datą obrony. Godziny pracy dziekanatu dostępne na stronie.

 

Podczas składania pracy w dziekanacie student otrzyma do wypełnienia:

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje podstawowe

Dla Studentów piszących prace dyplomowe został stworzony kurs omawiający zagadnienia uzyskiwania dostępu do systemu antyplagiatowego UEK, wgrywania prac do weryfikacji, najczęściej spotykanym problemom itd.

W przypadku problemów (np. niewłaściwy Wydział przy Państwa nazwisku w systemie plagiat.pl) należy zgłosić się do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Systemu Antyplagiatowego UEK:

Uczelniany Administrator Systemu Antyplagiatowego UEK:

 • e-mail: uasa@uek.krakow.pl
 • telefon: (+48) 12 293 59 50
 • adres: Centrum Informatyki, pawilon A, pokój 119

 

Przed obroną pracy:

 • wszyscy studenci zwracają książki z Biblioteki UEK (potwierdzeniem rozliczenia się z Wypożyczalnią UEK jest pieczątka „KSIĄŻKI ZWRÓCONO” w indeksie),
 • pytania na obronę dla kierunku Gospodarka przestrzenna dostępne są pod linkiem.

 

 

Terminy:

Zgodnie z Regulaminem studiów wyższych w UEK student jest zobligowany do złożenia pracy dyplomowej do ostatniego dnia sesji poprawkowej tj. do 3 marca 2019 r. (dotyczy studentów studiów inżynierskich Gospodarki przestrzennej).

Po tym terminie student zostanie skreślony z listy studentów za niezłożenie pracy w terminie.

Obrony prac dyplomowych na Wydziale GAP zaplanowano:

 • od 28 stycznia 2019 r.

Kandydaci na studia II stopnia na UEK powinni uzyskać status absolwenta („obronić się”) do:

 • studia II stopnia stacjonarne – (rekrutacja na semestr letni 2018/2019) – do 5 marca 2019 r. 

 

Informacje o naborze na studia II stopnia na Wydziale GAP dostępne są na stronie UEK – zakładka Rekrutacja.