Projekt Staże drogą sukcesu zawodowego

studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz  Gospodarka Przestrzenna UEK

 

To program  płatnych staży adresowany do studentów studiów stacjonarnych ostatnich roczników (do zakończenia kształcenia pozostały max. 4 semestry) I stopnia na następujących kierunkach realizowanych na Wydziale GAP:

 • Gospodarka i Administracja Publiczna (licencjackie),
 • Gospodarka Przestrzenna (inżynierskie* i licencjackie).

* z wyłączeniem III naboru

Studenci zakwalifikowani do projektu nie ponoszą  kosztów:

 • ubezpieczenia NNW,
 • kosztów badań lekarskich,
 • zakwaterowania, w przypadku gdy staże odbywają się pow. 50 km od miejsca zamieszkania stażysty – szczegóły w zał. 11 do regulaminu (do pobrania poniżej),
 • dojazdu w obie strony, w przypadku gdy staże odbywają się pow. 50 km od miejsca zamieszkania stażysty – szczegóły w zał. 11 do regulaminu (do pobrania poniżej).

 

Staże będą trwały 360 godz. – min. 20 godz. tygodniowo.

Stawka wynagrodzenia stażowego studenta wynosi 18,50 zł brutto za godzinę pracy. Wyliczona kwota zawiera wszystkie koszty pochodne po stronie stażysty oraz wysyłającego na staż.  Wynagrodzenie miesięczne stażysty wypłacane będzie po dostarczeniu do Wnioskodawcy określonych regulaminem dokumentów.

Szczegółowe kryteria formalne i merytoryczne zostały określone w Regulaminie programu stażowego (do pobrania poniżej).

 

III nabór  –  styczeń 2019 r.

Od 7  stycznia do 11 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

>>>Wyniki III naboru<<<

UWAGA 1. III NABÓR W PRZECIWIEŃSTWIE DO POPRZEDNICH JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LICENCJACKICH GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA ORAZ GOSPODARKA PRZESTRZENNA Z WYŁĄCZENIEM STUDIÓW INŻYNIERSKICH!

UWAGA 2. WSZYSTKIE STAŻE MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ DO DNIA 30.08.2018 – PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE TEGO TERMINU PRZY PLANOWANIU STAŻU!

Formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej) należy składać w wersji papierowej w pok. 24, II piętro, Rakowicka 16, 31-510 Kraków.

Planowana liczba dostępnych staży w ramach III naboru*:  56

* Organizator konkursu stażowego zastrzega, że liczba dostępnych miejsc w ramach danego naboru może ulec zmianie.

Instytucje partnerskie biorące udział w III naborze:

 1. Alexander Mann Solutions – konieczność przejścia wewnętrznego procesu rekrutacyjnego w firmie, szczegóły w załącznikach: notka, prezentacja
 2. Biuro Rachunkowe Damar
 3. CGIS
 4. CORATIUM Spółka z o.o. – staż w biurze rachunkowym
 5. CUK Ubezpieczenia – staż w dziale sprzedaży
 6. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej – stanowisko ds. finansów (działalność ogólna Fundacji GAP, w tym rozliczenia finansowe związane z organizacją kongresu Open Eyes Economy); stanowisko ds. organizacji wydarzeń w ramach cyklu Open Eyes Economy On Tour
 7. GD&K Consulting sp. z o.o. – staż w dziale finansowym (stanowisko stażysty – pracownika administracyjno-finansowego, a następnie asystenta działu finansowego): a) w pracy potrzebna będzie znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (część projektów prowadzimy po angielsku), b) znajomość MS Excel w stopniu minimum średnim, c) dodatkowo pomocna będzie znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów i rachunkowości
 8. Gmina Biskupice – studenci Gospodarki Przestrzennej
 9. Here Technologies – studenci Gospodarki Przestrzennej, znajomość angielskiego i podstawowa znajomość oprogramowania GIS (np. Q-Gis, ArcGIS, etc.)
 10. Hexo sp. z o.o. – fakturzysta/ pomoc administracyjna, młodszy księgowy, administracja
 11. Hr Project
 12. Kancelaria Magnet Sp. z o.o. – staż w obszarze audytu i księgowości
 13. Krakchemia
 14. Krakowski Park Technologiczny – Dział Obsługi Inwestora
 15. Księgowość Polskaopis stanowiska w załączniku
 16. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
 17. MARR (Departament Strategii i Rozwoju Regionalego) – do zadań stażystów należeć będzie w szczególności: wykonywanie analizy SWOT dla przedsiębiorstw, realizacja czynności promocyjno – rekrutacyjnych związanych z wdrażaniem projektów pn. Lider CSR – zarządzanie wiekiem; przygotowywanie i udział w spotkaniach z przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego mającymi na celu nawiązanie efektywniejszego dialogu i współpracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu; gromadzenie i analiza danych w obszarze instrumentów finansowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej; aktualizacja baz danych.
 18. MedicaExpert Conference
 19. Michał Wujczak Exeon – wymagana dobra znajomość języka angielskiego, komunikatywność
 20. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – opisy stanowisk w załącznikach: Departament Zagraniczny, Departament Relacji, obszar podatkowy, obszar społeczno-gospodarczy
  Promabi – Praca biurowa, Social media, Szkolenia, Agent nieruchomości
 21. Tatrzański Park Narodowy. Dział badań naukowych i planowania ochrony przyrody – studenci Gospodarki przestrzennej, mile widziana znajomość oprogramowania ArcGIS
 22. TeCe sp. z o.o. (TravelConsierge)
 23. Tomasz Piątek Consulting – Stanowisko: Asystent ds. funduszy UE. Cel stażu: Przygotowanie do pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem środków unijnych dla przedsiębiorstw. Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowaniu dokumentacji rozliczeniowej projektów, w tym: sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań, weryfikacja dokumentów księgowych, Pomoc w przygotowaniu dokumentacji postępowań ofertowych zgodnych z wytycznymi kwalifikowania wydatków w projektach, Pomoc w przygotowywaniu pism do instytucji, wypełnianiu wymaganych przez instytucję dokumentów, Pomoc w pozyskiwaniu i gromadzeniu informacji od klienta, Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa projektów, Pozyskiwanie informacji rynkowych w zakresie opracowywanych projektów.
 24. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegododatkowe informacje w załączniku, departamenty (proszę wskazać w formularzu zgłoszeniowym konkretny departament!):
  • Funduszy Europejskich
  • Polityki Regionalnej
  • Zarządzanie Programami Operacyjnymi
  • Budżetu i Finansów
  • Środowiska
  • Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Organizacji
  • Prawny i Zamówień Publicznych
  • Kancelaria Zarządu
  • Turystyki i Sportu
  • Transportu i Komunikacji
  • Skarbu i Gospodarki
  • Inwestycji Strategicznych
 25. Urząd Miasta Krakowa. Biuro Planowania Przestrzennego – pracownia urbanistyczna
 26. Urząd Statystyczny w Krakowieopis stanowisk w załączniku
 27. Warsztat Innowacji Społecznych – stażysta będzie odpowiedzialny za wsparcie Fundacji w realizacji bieżących działań związanych z realizacją projektów badawczo-analitycznych oraz szkoleniowych i warsztatowych. Zakres zadań może być szeroki (od promocji działań Fundacji, przez wsparcie organizacyjne, aż po udział w projektach badawczych realizowanych dla partnerów biznesowych) i ustalany jest na początku realizacji stażu
 28. Zdrowie w firmie – staż dot. pracy biurowej lub/ i marketingu internetowego

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu stażowego UEK_III nabór

Załącznik nr 1 – Umowa stażowa

Załącznik nr 2 – Raport z przebiegu stażu

Załącznik nr 3 – Karta oceny stażysty przez Instytucję Partnerską

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 5 – Ramowy program przebiegu stażu

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 8 – Karta czasu pracy stażysty

Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 10 – Oświadczenie do zgłoszenia w ZUS

Załącznik nr 11 – Zasady rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania

Załącznik nr 11-1 – Formularz rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania

 

 


POPRZEDNIE NABORY

II nabór – maj 2018 r.

Od 7 maja do 11 maja do godz. 15:00.

>>>Wyniki II naboru<<<

Formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej) należy składać w wersji papierowej w pok. 24, II piętro, Rakowicka 16, 31-510 Kraków.

Planowana liczba dostępnych staży w ramach I naboru*: 50

* Organizator konkursu stażowego zastrzega, że liczba dostępnych miejsc w ramach danego naboru może ulec zmianie.

 

Instytucje partnerskie biorące udział w II naborze:

 1. Alert Media Communications Sp. z o.o.
 2. Alexander Mann Solutions (Wymagania: Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2; Podstawowa znajomość programów z zakresu GIS – ArcGIS i/lub Q-GIS; Obsługa Excela)
 3. Biuro Rachunkowe Damar
 4. CGIS Creative GIS Solutions
 5. CORATIUM Spółka z o.o. (od lipca/sierpnia)
 6. CUK Ubezpieczenia
 7. dotCommunity Sp. z o.o.
 8. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (proszę wskazać w zgłoszeniu: Dział finansowy – od września; Biuro kongresu Open Eyes Economy Summit – od sierpnia/września)
 9. Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp. k.
 10. Here Technologies
 11. Hr Project
 12. Kancelaria Magnet Sp. z o.o
 13. KLG Properties sp. z o.o., sp.k.
 14. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (od września)
 15. Krakchemia
 16. Krakowski Park Technologiczny
 17. Księgowość Polska
 18. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 19. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (od lipca)
 20. MedicaExpert Conference
 21. Michał Wujczak Exeon
 22. Patrol Group
 23. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
 24. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
 25. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 26. Promabi
 27. Tatrzański Park Narodowy
 28. TAURON Polska Energia
 29. TeCe sp. z o.o. (TravelConsierge)
 30. Tomasz Piątek Consulting
 31. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (należy wskazać preferowany departament)
 • Departament Funduszy Europejskich
 • Departament Polityki Regionalnej
 • Departament Zarządzanie Programami Operacyjnymi
 • Departament Budżetu i Finansów (od września)
 • Departament Środowiska
 • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Departament Organizacji
 • Departament Prawny i Zamówień Publicznych
 • Kancelaria Zarządu
 • Departament Turystyki i Sportu
 • Departament Transportu i Komunikacji (od września)
 • Departament Inwestycji Strategicznych (od września)

32. Urząd Statystyczny w Krakowie

33. Warsztat Innowacji Społecznych

34. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (od października)

35. Zdrowie w firmie

36. Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu stażowego UEK_II nabór

Załącznik nr 1 – Umowa stażowa

Załącznik nr 2 – Raport z przebiegu stażu

Załącznik nr 3 – Karta oceny stażysty przez Instytucję Partnerską

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 5 – Ramowy program przebiegu stażu

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 8 – Karta czasu pracy stażysty

Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 10 – Oświadczenie do zgłoszenia w ZUS

Załącznik nr 11 – Zasady rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w  biurze projektu:

poniedziałek – piątek, godz. 8:00-15:00 (biuro nieczynne w dniach 27 kwietnia – 6 maja)

 

mgr Izabela Władyka

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 16 p. 24, 31-510 Kraków

tel. (12) 293 75 83, e-mail:  wladyka@uek.krakow.pl

 

Projekt „Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku GAP i GP UEK” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 1 707 240,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 422 700,00 zł

 

I nabór – luty 2018 r.

Od  13 do 20 lutego 2018 r. do godz. 15:00.

>>>Wyniki I naboru<<<

Formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej) należy składać w wersji papierowej w pok. 24, II piętro, Rakowicka 16, 31-510 Kraków.

Planowana liczba dostępnych staży w ramach I naboru*: 40

* Organizator konkursu stażowego zastrzega, że liczba dostępnych miejsc w ramach danego naboru może ulec zmianie.

 

Firmy biorące udział w I naborze:

 • Alert Media Communications Sp. z o.o. (Warszawa),
 • CORATIUM Spółka z o.o. (staż w biurze rachunkowym),
 • CUK Ubezpieczenia SP z o.o. Sp k. (staż w dziale sprzedaży),
 • dotCommunity Sp. z o.o.,
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (staż w dziale finansów),
 • Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych,
 • Kancelaria Magnet Sp. z o.o. (staż w obszarze audytu i księgowości),
 • Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
 • Krakchemia,
 • Krakowski Park Technologiczny,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (staż w obszarach zarządzania projektami, zarządzanie, zasobami ludzkimi, zarządzania miastem),
 • MedicaExpert Conference,
 • Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej,
 • Patrol Group,
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A (Warszawa; staże w zespołach: ds. Administracyjnych, ds. Szkoleń, ds. Sprzedaży i Promocji),
 • Tomasz Piątek Consulting,
 • Urząd Gminy Biskupice,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departamenty: Funduszy Europejskich, Polityki Regionalnej, Zarządzania Programami Operacyjnymi, Budżetu i Finansów, Środowiska, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Organizacji,
 • Urząd Miasta Krakowa – Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
 • Zdrowie w Firmie sp. z o.o (staż w dziale marketingu internetowego, staż w zakresie pracy biurowej).

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin programu stażowego

Załącznik nr 1 – Umowa stażowa

Załącznik nr 2 – Raport z przebiegu stażu

Załącznik nr 3 – Karta oceny stażysty przez Instytucję Partnerską

Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 5 – Ramowy program przebiegu stażu

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej

Załącznik nr 7 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 8 – Karta czasu pracy stażysty

Załącznik nr 9 – Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————-

Dotychczasowy Program stażowy GAP

Wiemy jak ważne jest dla Was doświadczenie zawodowe. Dlatego specjalnie dla Was stworzyliśmy dedykowany program krótkoterminowych, płatnych staży w największych przedsiębiorstwach w Polsce.Każdego roku ok. 30 studentów bierze udział w Programie, który promuje najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów.

Tylko CV i rozmowa kwalifikacyjna dzielą Cię od wymarzonego stażu!

Naszymi partnerami są m.in.:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Kapsch,
 • Orange Polska,
 • TAURON Polska Energia,
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Program stażowy GAP jest realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami.

 Do pobrania:
Regulamin Programu stażowego GAP – do pobrania
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Informator Programu stażowego GAP – do pobrania
Formularz raportu studenckiego po odbyciu stażu – do pobrania