Regulamin studiów wyższych dla studentów rozpoczynających studia od października 2018 r.

Regulamin studiów wyższych UEK

Regulacje Wydziału GAP dotyczące Indywidualnego Trybu Odbywania Zajęć

 

AKTUALNE ZAPISY:

 

Studia stacjonarne I stopnia:

Studia stacjonarne II stopnia: