Koordynatorzy wyjazdów zagranicznych  na Wydziale GAP w roku akademickim 2017/2018:


 

dr Magdalena Frańczuk

Sprawdź konsultacje

dr Michał Kudłacz

Sprawdź konsultacje

dr inż. Dorota Jopek

Sprawdź konsultacje

dr hab. Katarzyna Warmińska – Zygmunt, prof. UEK (a w okresie jej nieobecności dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK)

Sprawdź konsultacje

 

Wszystkie informacje na temat wymian studenckich i programów zagranicznych znajdują się   na stronie Biura Programów Zagranicznych.

Informacje na temat praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie Akademickiego Centrum Kariery.