Sprawdź aktualną ofertę

Studia podyplomowe dostępne na rynku nie odpowiadają Twoim potrzebom? Skontaktuj się z nami – na podstawie diagnozy potrzeb i konsultacji stworzymy studia dopasowane do profilu działalności Twojej firmy.

Dzięki doświadczonej kadrze i silnej współpracy z korporacjami, instytucjami kultury czy projektom finansowanym ze środków UE stworzyliśmy programy i zrealizowaliśmy studia podyplomowe:

  • Akademia Liderów Kultury,
  • Kompetencje menedżerskie w korporacji międzynarodowej,
  • Ekonomia społeczna (w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków UE),
  • Akademia PZU.

Szczegółowe informacje:

dr Krzysztof Głuc

Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
T: (+48) 733 579 500
E: krzysztof.gluc@uek.krakow.pl