Szkoła Doktorska powstała 1 kwietnia 2019 roku. Podstawą jej funkcjonowania jest zarządzenie Rektora, które dostępne jest tutaj.

Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Ekonomicznym kształtuje doktorantów 4 dyscyplinach:

  • ekonomia i finanse,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o zarządzaniu i jakości.

Głównym celem Szkoły Doktorskiej jest solidne przygotowanie doktoratów do prac badawczych nad  swoją rozprawą doktorską.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Szkoły Doktorskiej UEK, która jest dostępna tutaj.