Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Z nieskrywaną radością informujemy, że 17 grudnia 2018 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w zakresie wniosku Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2018 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (wcześniej nauki o polityce publicznej).

Tym samym, obok Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, jesteśmy trzecią w kraju jednostką uprawnioną do nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie.