Współpraca z Czarnomorskim Państwowym Uniwersytetem w Mikołajowie

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Czarnomorskim Państwowym Uniwersytecie w Mikołajowie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency finansowanego z USAID. Dr Krzysztof Głuc oraz mgr Marek Oramus – przedstawiciele Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK  omawiali korzyści współpracy CPU w projekcie DOBRE oraz jednolite standardy kształcenia na studiach podyplomowych dla pracowników administracji publicznej realizowanych w ramach projektu.

Celem programu DOBRE jest wzmocnienie lokalnych procesów rządzenia, pogłębienie demokracji, poprawa warunków rozwoju społecznego oraz promowanie stabilności w kontekście postępujących procesów decentralizacji na Ukrainie.

Więcej o projekcie