Wyniki III naboru w ramach programu stażowego dla studentów GAP i GP

Mamy przyjemność poinformować o wynikach trzeciego naboru na staże w ramach projektu Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Gospodarka Przestrzenna UEK. Dziękujemy za zainteresowaniem naszym konkursem – w wyniku ostatniego naboru udało się zrekrutować 46 stażystów, co oznacza, że w ramach wszystkich trzech naborów objęliśmy wsparciem 160 studentów – to o 10 więcej niż zakładał pierwotnie projekt.

Poniżej znajdziecie zestawienie z punktacją i przypisaną w ramach naboru instytucją partnerską, w której odbędziecie staż.

W najbliższych dniach będziemy kontaktować się ze zwycięzcami trzeciego naboru, aby ustalić dalszy plan działań koniecznych do zrealizowania, aby rozpocząć staż.

Wyniki III naboru

Dowiedz się więcej o projekcie stażowym dla studentów GAP i GP