Zdobądź doświadczenie zawodowe w projektach Fundacji GAP

Fundacja GAP zaprasza do współpracy w ramach odbycia nieodpłatnej praktyki zawodowej i/lub wolontariatu w okresie od lipca do grudnia 2017 r. (minimum 1 miesiąc). Obecnie potrzebujemy wsparcia w realizacji 2 projektów. Ich głównymi odbiorcami są seniorzy i organizacje pozarządowe.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń,
 • elastyczny czas pracy,
 • pracę  w młodym zespole w przyjaznej atmosferze,
 • referencje  po zakończonym okresie praktyk/wolontariatu,
 • udział w organizowanych wydarzeniach społeczno-kulturalnych (w przypadku dłuższego zaangażowania w projekty).

W ramach projektu skierowanego do organizacji pozarządowych do obowiązków praktykanta/wolontariusza należeć będzie:

 • analiza organizacji pozarządowych (będących uczestnikami projektu) m.in. w obszarach: ich uczestnictwa w przestrzeni wirtualnej oraz ich potencjału multimedialnego,
 • pomoc organizacjom w budowaniu ich obecności w przestrzeni wirtualnej tj. pomoc w prowadzeniu strony www oraz w mediach społecznościowych,
 • wsparcie promocji podmiotów w przestrzeni wirtualnej i doradztwo w tym zakresie,
 • wyszukiwanie w sieci ciekawych informacji odpowiadających profilowi działalności wspieranych organizacji (artykuły, zdjęcia, cytaty, krótkie filmy),
 • moderowanie dyskusji w serwisach społecznościowych,
 • kontaktowanie się z użytkownikami serwisu,
 • wsparcie w animowaniu społeczności skupionej wokół organizacji w przestrzeni wirtualnej.

W ramach projektu skierowanego do seniorów do obowiązków praktykanta/wolontariusza należeć będzie:

 • wsparcie w tworzeniu bazy kontaktów oraz list uczestników w realizowanego projektu,
 • pomoc w organizacji warsztatów dla seniorów,
 • wsparcie w działaniach promocyjno-informacyjnych związanych z projektem,
 • pomoc w redagowaniu stron internetowych projektu,
 • współprowadzenie dokumentacji projektowej.

Oczekujemy:

 • podstawowej znajomości działania mediów społecznościowych,
 • inicjatywy, zaangażowania,
 • umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • umiejętność posługiwania się programem graficznym byłaby przydatna.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres: biuro@fundacjagap.pl w mailu podając:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu oraz
 • rok studiów.

Będziemy wdzięczni także za przesłanie nam CV.

Fundacja GAP od 12 lat inicjuje, uczestniczy i wspiera przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej (w szczególności przedsiębiorczości społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, dialogu społecznego), rozwoju społeczno-lokalnego, zarządzania publicznego, partycypacji czy innowacji. Poprzez nasze działania wspieramy środowisko studentów Katedry GAP UEK, podmioty ekonomii społecznej i inne. Prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą, wydawniczą i artystyczną.