Kontrast
  • English

  • dr inż. Karol Majewski

    telefon:
    +48 12 293 74 62
    konsultacje:
    miejsce:
    Pawilon F, pok. 402
    dokumenty:

    Główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej, wykorzystania metod teledetekcyjnych w analizach zmian  użytkowania ziemi / pokrycia terenu, wykorzystania Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach geograficznych, turystyki na obszarach prawnie chronionych.