Kierownik Dziekanatu:

mgr Dorota Smolińska

Zastępca Kierownika Dziekanatu:

inż.  Iwona Kwaśniewska

Dyżury Dyrektorów Instytutu:

Dyrektor Instytutu
Polityk Publicznych i Administracji

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Administracja,
  • Gospodarka i administracja publiczna,
  • Global Business Services

Dyrektor Instytutu
Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Gospodarka przestrzenna,
  • Studia miejskie

Dyrektor Instytutu
Politologii, Socjologii i Filozofii

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Stosunki międzynarodowe

Zapraszamy do Dziekanatu Kolegium GAP od poniedziałku do czwartku w godz.: 11:00-14:00 oraz w piątki (tj. w dniach 30 września br. 7, 14, 21, 28 października br.) w godz. 14:00-17:00.  

Dyżur sobotni odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniach 1 oraz 15 października br. w godz. 8:00-13:00.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego (dane kontaktowe w tabeli poniżej). 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Regulaminem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, korespondencje mailowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem uczelnianego adresu  sNUMERALBUMU@student.uek.krakow.pl. 

Na wszystkie wiadomości odpowiadamy w terminie nieprzekraczającym 4 dni.  Przypominamy, że podania wraz z załącznikami składamy za pośrednictwem systemu USOSweb. 

Dyżury Pracowników Dziekanatu:

Dziekanat Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia