Contrast
 • Polski
 • dr inż. Michał Wiśniewski

  phone:
  (+48) 12 293 75 27
  office hours:
  room:
  Budynek Biblioteki, pok. 410
  documents:

  Doktor nauk humanistycznych, specjalność historia sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej UEK. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury, zaangażowany w realizację studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Stypendysta Fulbrighta (Columbia University). Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Architektury.

  Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji, nt. architektury w Polsce i na Świecie w XIX i XX w. , m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki,  Adolfa Szyszko-Bohusza i Witolda Cęckiewicza. Autor lub współautor wystaw o architekturze, m.in. „Impossible Objects” pokazanej w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r.

  Specjalizacja akademicka: historia urbanistyki i architektury, teoria i ochrona dziedzictwa kulturowego, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i zarządzanie kulturą, współczesne procesy rozwoju miast.