Contrast
 • Polski
 • dr Monika Musiał-Malagó

  phone:
  (+48) 12 293 53 14
  office hours:
  room:
  Pawilon F, pok. 403
  documents:

  Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z problematyką miast i regionów, w tym szczególnie rozwój lokalny i regionalny, zagospodarowanie przestrzenne jednostek terytorialnych. Odbyła staże zagraniczne na Uniwersytecie w Trieście w 2001 i 2005 roku. Jest autorem lub współautorem ponad dwudziestu prac naukowych.

  Prowadzone zajęcia: programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego, strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, metody i techniki analizy regionalnej, planowanie przestrzenne, podstawy planowania przestrzennego, planowanie rozwoju miast, seminaria dyplomowe.