Contrast
 • Polski
 • dr Tomasz Kwarciński

  phone:
  (+48) 12 293 53 83
  office hours:
  room:
  ul. Rakowicka 16, pok. 44a
  documents:

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr ekonomii, adiunkt w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, European Network for the Philosophy of the Social Sciences, Philosophy-Economics Network.

  Prowadzi badania w zakresie filozofii ekonomii, filozofii społecznej oraz etyki. Interesuje się w szczególności problemem interpersonalnych porównań użyteczności, koncepcjami sprawiedliwości dystrybutywnej i teoriami dobrobytu. Opublikował książkę Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej (2011). Współredaktor książki Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (2016).