Contrast
 • Polski
 • mgr inż. arch. Laura Klimczak

  phone:
  (+48) 12 293 55 33
  office hours:
  room:
  Pawilon F, pokój 404
  documents:

  Asystentka w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Praca doktorska opracowywana na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz. Tytuł dysertacji brzmi „Kształtowanie krajobrazu miejskiego w opracowaniach planistycznych na przykładzie Berlina”.

  Stypendystka programu CEEPUS w Wiedniu w ramach doktoratu oraz programu Erasmus w Niemczech w Kaiserslautern. Ukończyła studia podyplomowe Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Członek oraz sekretarz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

  Współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych na poziomie lokalnym tj.: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich i miejskich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Autor wielu opracowań środowiskowych (ekofizjografia i prognoza środowiskowa) oraz analiz widokowych. Współpraca przy gminnych programach rewitalizacji.

  Laureatka licznych konkursów architektoniczno – krajobrazowych wraz z nieformalną grupą projektową CCLA Creatio Continua Landscape Architects.

  Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień rozwoju miast, integracji planowania przestrzennego z krajobrazem, kształtowania krajobrazu miejskiego, ochrony widoku, planowania przestrzennego w Niemczech, zarządzania strategicznego w mieście, urbanistyki operacyjnej oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

  Zainteresowania pozazawodowe: sport  szczególnie trekking, nurkowanie, jazda na rowerze, rysunek, fotografia.