Kontrast
 • English

 • Specjalizacja w języku angielskim przeznaczona dla studentów polskich i zagranicznych.

  Tematyka zajęć związana jest z funkcjonowaniem instytucji publicznych w wymiarze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy. Realizowane kursy pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy o nowoczesnym podejściu do zarządzania instytucjami publicznymi, funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych, umożliwiają rozwój umiejętności analizy polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, poszerzają wiadomości o rozwoju lokalnym i regionalnym z perspektywy UE, a także pozwalają na zrozumienie istoty współczesnej międzynarodowej przestrzeni wymiany gospodarczej.

  Zajęcia prowadzą osoby posiadające głęboką wiedzę o funkcjonowaniu obszaru polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, działalności Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zespół wykładowców UEK wspierany jest w tym zakresie przez osoby z innych instytucji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

  Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?
  Zajęcia przygotowują studentów do pracy w organizacjach sfery publicznej i jej otoczenia w różnych krajach, szczególnie europejskich oraz w instytucjach, w których język angielski używany jest jako istotny element komunikacji profesjonalnej, np. instytucje UE, OECD, Bank Światowy, EBI itp. Po zakończeniu tego programu absolwenci przygotowani są również do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, politykami publicznymi, polityką, finansami, gospodarką przestrzenną itp.

  Istotnym elementem studiów są praktyki, które realizowane są w instytucjach zajmujących się na co dzień politykami publicznymi w wymiarze międzynarodowym, szczególnie europejskim. Praktyki takie mogą być realizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą.