Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

KIEROWNIK

dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon F, pokój 408

Pracownicy

dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK

dr Patrycja Brańka

dr inż. Mateusz Ilba

dr inż. Karol Majewski

dr Monika Musiał-Malagó

dr Marcin Semczuk

dr Piotr Serafin

dr Bernadetta Zawilińska

mgr inż. Piotr Węgrzynowicz