Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej

KIEROWNIK

dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon A, pokój 309

Pracownicy

dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK

dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, prof. UEK

dr Anna Chudzicka-Bator

dr Błażej Mazur