Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się 22 października 2021 (piątek) w sali G13.

Program seminarium

10.00-10.15 Rozpoczęcie seminarium – dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK


10.15-11.15 dr Tomasz Kwarciński (UEK)

„Ochronna rola demokracji. Nadmiarowe zgony w czasie pandemii COVID-19 a stan demokracji w wybranych krajach świata”
komentarz: dr hab. Rafał Morawczyński, prof. UEK


11.15-12.15 mgr Łukasz Baszczak (UW)

„Ekonomia narracji – inne podejście do gospodarującego agenta (na przykładzie narracji o polskim systemie emerytalnym)”
komentarz: dr hab. Marcin Gorazda


12.15-12.30
 Przerwa kawowa


12.30-13.30 mgr Robert Mróz (UW)

„Ostrożny pluralizm kauzalny w makroekonomii”
komentarz: mgr Krystian Mucha


13.30-15.00
 Przerwa obiadowa


15.00-16.00 mgr Mateusz Firlej (UW)

„Zarzut z liberalnego paternalizmu w stosunku do A. Sena i M. Nussbaum”
komentarz: dr Tomasz Kwarciński


16.00-17.00 mgr Katarzyna Kłosowicz-Toborek (UEK)

„Ewolucja poglądów J. M. Keynesa na temat roli państwa w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego – od „drogi środka” do „nowej drogi”
komentarz: dr hab. Dariusz Grzybek, prof. UJ


17.00-17.15
 Przerwa kawowa


17.15-18.15 dr hab. Marcin Gorazda (CKBI UJ)

„Hipoteza zmniejszającego się świata. Propozycja modelu równowagi ewolucyjnej różnych wzorców racjonalności”
komentarz: dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW


18.15-18.20
 Zakończenie – dr Tomasz Kwarciński

Organizatorzy
dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK (Katedra Mikroekonomii UEK)
dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii UEK)

Seminarium organizowane w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii