Dyżury Dyrektora Instytutu

Dyrektor Instytutu
Politologii, Socjologii i Filozofii

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Stosunki międzynarodowe

Dyżury Pracowników Dziekanatu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia