Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków