Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii jest jednostką utworzoną w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, realizującą zadania podstawowe w celu prowadzenia przede wszystkim działalności dydaktycznej związanej z dyscypliną nauki o polityce i administracji.

W skład Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii wchodzą następujące Katedry:

  1. Katedra Filozofii
  2. Katedra Socjologii
  3. Katedra Studiów Politycznych
  4. Katedra Stosunków Międzynarodowych

Instytut prowadzi jeden kierunkek studiów: