Rada Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii

Rada Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

 • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
 • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
 • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu,
 • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.

Członkami Rady Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii są:

  • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – Przewodniczący Rady Instytutu
  • dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
  • dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK
  • dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK
  • prof. dr hab. Janina Filek
  • dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK
  • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
  • dr Marcin Kędzierski
  • mgr Agata Marcisz
  • Nikola Hyży – Przedstawicielka studentów
  • Sofiia Vaskovska – Przedstawicielka studentów
  • Paweł Jarosz – Przedstawiciel studentów