Kontrast
 • English

 • Administracja


  Plan studiów I stopnia

  Plan studiów II stopnia

  SPECJALIZACJE

  Studia licencjackie

  Business Administration ›

  Procedury w administracji ›  Studia magisterskie

  Specjalność: Finanse i zamówienia publiczne ›

  Specjalność: Gospodarka komunalna ›

  Specjalność: Kadry w administracji ›

  Specjalność: Public Administration: A Comparative Perspective ›

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

  Stworzyliśmy ten kierunek z myślą o zmianie tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględniania ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Przygotowujemy kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej i prywatnej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną. Nasi absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w zakresie administracji, prawa, nauk politycznych i zarządzania, co stwarza im możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, jak również kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów.

  Specyfika kierunku

  • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, osobistego, jak i pogłębiania pozanaukowych zainteresowań,
  • studia osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej,
  • kadra naukowo-dydaktyczna złożona z naukowców mających również
  • doświadczenie w praktyce prawniczej, administracyjnej i gospodarczej.

  Wybrane przedmioty

  • Prawo administracyjne i prawo wspólnot samorządowych • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne • Prawo publiczne gospodarcze • Materialne prawo podatkowe • Prawo cywilne z umowami w administracji • Prawo pracy i prawo urzędnicze • Prawo technologii informacyjnych i komunikacyjnych • Zamówienia publiczne • Prawo i instytucje UE • Makroekonomia • Mikroekonomia • Podstawy rachunkowości • Marketing usług publicznych • Zarządzanie publiczne • Komunikacja interpersonalna • Techniki negocjacyjne

  Gdzie pracują nasi absolwenci?

  • administracja rządowa i samorządowa • administracja wymiaru sprawiedliwości • firmy ubezpieczeniowe • banki • firmy konsultingowe • uczelnie  • organizacje pozarządowe • działalność gospodarcza

  Szczegółowy program znajdziesz tutaj.

  Zapraszamy do obejrzenia   filmu promocyjnego   kierunku “Administracja”.