Kontrast
 • English

 • W ramach specjalności Finanse i zamówienia publiczne prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Finansowanie zamówień publicznych,
  • Gospodarowanie środkami europejskimi,
  • Partnerstwo publiczno-prywatne,
  • Prawo finansowe UE,
  • Prawo karne skarbowe,
  • Prawo papierów wartościowych.

  Przedmioty mają charakter komplementarny, co umożliwia systemową analizę rozwiązań normatywnych z zakresu: prawa finansowego – z szerokim uwzględnieniem zharmonizowanego prawa podatkowego, zasad pozyskiwania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz państw EFTA, funkcjonowania budżetu Unii Europejskiej, a także reguł wydatkowania środków publicznych z zastosowaniem procedur zamówień  publicznych.

  Ważnym elementem studiów jest analiza materialnych i proceduralnych elementów dyrektyw wspólnotowych dotyczących: podatku od wartości dodanej, podatku akcyzowego oraz zasad rozliczania podatku dochodowego przez międzynarodowe grupy spółek. W trakcie zajęć   będziecie mieli możliwość zapoznania się nie tylko z rozwiązaniami normatywnymi, ale również z podstawowymi poglądami doktrynalnymi, a także liniami orzeczniczymi sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  W ramach ćwiczeń zdobędziecie   umiejętności praktyczne w zakresie rozliczania podatków pośrednich, pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz obsługi procesu zamówień publicznych, także w wariancie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szansą wykształcenia   kompetencji w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej służą studia nad prawem rynków kapitałowych oraz w zakresie prawa karnego skarbowego.