Kontrast
  • English

  • Specjalizacja Procedury w administracji jest ukierunkowana na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej oraz w działach organizacyjno-prawnych podmiotów sektora prywatnego.