Kontrast
 • English

 • Gospodarka i Administracja Publiczna


  Plan studiów I stopnia

  Plan studiów II stopnia

  SPECJALIZACJE

  Studia licencjackie

  Finanse i audyt ›

  Menedżer w gospodarce publicznej ›

  Przywództwo w gospodarce 4.0 ›

  Zarządzanie organizacjami sektora publicznego ›  Studia magisterskie

  Expert in leadership and change management in public organizations ›

  Menedżer finansów publicznych ›

  Menedżer samorządu terytorialnego ›

  Studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia

  *** ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej we wszystkich kryteriach podlegających ocenie

  (m.in.: program kształcenia, kadra prowadząca zajęcia, jakość kształcenia, współpraca z otoczeniem, opieka nad studentami)

  To, co najciekawsze zwykle leży na pograniczu kilku obszarów. Z tego powodu kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, prawem, administracją i zarządzaniem. Poznanie tych czterech perspektyw wyposaża naszych absolwentów w unikalne kompetencje, które są bardzo cenione przez pracodawców. Te studia zamiast zawężać pole wyboru, otwierają przed studentami bardzo wiele możliwości.

  GAP to kierunek, który pozwala najlepiej zrozumieć wzajemne oddziaływanie sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. W efekcie, nasi studenci są znakomicie przygotowani do kreatywnej pracy na wielu stanowiskach. Wśród naszych absolwentów są: urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.

  Wiemy, że bardzo istotna część uniwersyteckiego rozwoju odbywa się poza salami wykładowymi. Dlatego oferujemy naszym studentom wiele dodatkowych możliwości podnoszenia swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze. Organizujemy sympozja i konferencje naukowe, których nasi studenci są współtwórcami i pełnoprawnymi uczestnikami dyskusji. Wielu GAP-owiczów w ten sposób poznało i nawiązało współpracę ze swoimi przyszłymi pracodawcami.

  Jesteśmy przekonani, że kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (w urzędzie, prywatnej firmie czy organizacji pozarządowej), powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

  Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna słynie z indywidualnego, wymykającego się rutynie podejścia do studentów. Pozwala to w satysfakcjonujący sposób budować także kompetencje miękkie takie, jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu.

  Potwierdzeniem jakości studiów na kierunku GAP są najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną we wszystkich kategoriach. Posiadamy też prestiżową akredytację międzynarodową przyznaną przez European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA).

  Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna trudno opisać, ale znacznie łatwiej pokazać. Dlatego polecamy nasze filmy promocyjne.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego kierunku „Gospodarka i administracja publiczna”.

   

  Prezentacja kierunku

  Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna

   

  Więcej informacji:

  gapinfo@uek.krakow.pl