Kontrast
 • English

 • Celem specjalizacji jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat organizacji i zarządzania współczesną, zmieniającą się gospodarką publiczną, w tym m.in.: metod organizacji, wytwarzania i finansowania usług publicznych, efektywnej alokacji istniejących zasobów w gospodarce, innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką miejską.

  Specjalizacja ma charakter praktyczny. Zajęcia są prowadzone w formie konwersatoriów, co pozwala na łączenie aspektów teoretycznych z praktycznymi. Nasza współpraca z podmiotami publicznymi będzie pomocna przy powstawaniu prac licencjackich, które będą dotyczyć konkretnych   obszarów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów.

  Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?
  Absolwent specjalizacji będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i szeregowych w:

  • przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne,
  • firmach prywatnych i organizacjach społecznych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego,
  • spółkach skarbu państwa,
  • spółkach miejskich i wojewódzkich,
  • administracji centralnej, szczególnie w komórkach planujących i wykorzystujących instrumenty wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw.

  Dlaczego to ważne i atrakcyjne?
  Zapewnienie społeczeństwu dostępu do wysokiej jakości usług publicznych to obecnie jeden z kluczowych aspektów aktywności państwa. W ostatnich latach sektor publiczny wydaje na inwestycje publiczne ponad 50 mld zł rocznie, co stanowi 20% wydatków budżetowych.

  Dodatkowo, na świecie, a szczególnie w Europie kontynentalnej, obserwujemy odejście od dominacji neoliberalnego myślenia o sprawach gospodarczych.  Coraz częściej podkreśla się konieczność reindustrializacji, a w Polsce również repolonizacji, dlatego znaczenie podmiotów publicznych w gospodarce będzie coraz większe.

  W zglobalizowanej gospodarce konkurencja podmiotów nasila się. Aby jej sprostać, przedsiębiorstwa potrzebują sprawnych kadr realizujących politykę zorientowaną na zabezpieczenie interesów gospodarczych państwa i przyjaznego  otoczenia instytucjonalnego obniżającego koszty transakcyjne.