Kontrast
 • English
 • Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek   gospodarczych. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych oraz audytu finansowego jednostek sektora finansów publicznych.

  Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
  • biura rachunkowe,
  • firmy konsultingowe zajmujące się audytem i doradztwem podatkowym,
  • urzędy skarbowe i  izby kontroli skarbowej.

  Dlaczego to ważne i atrakcyjne?
  Specjaliści z zakresu finansów i audytu finansowego są potrzebni we wszystkich jednostkach gospodarki – administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, organizacjach pozarządowych.