Kontrast
  • English

  • Zaprojektowaliśmy je z myślą o osobach, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną na studiach inżynierskich pierwszego stopnia oraz kierunków i specjalności pokrewnych, np. Urbanistyka, Architektura, Budownictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

    Przygotowujemy specjalistów, którzy będą kształtowali przestrzenną organizację rozwoju społeczno-gospodarczego. Będą zajmowali się przede wszystkim: projektowaniem przestrzeni publicznych, programowaniem rozwoju w układach terytorialnych, gospodarowaniem zasobami potencjału wytwórczego z  zachowaniem rozwoju zrównoważonego. W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: filozofia, socjologia, pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo.

    Kadra wykładowców liczy wielu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transportu, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki (oprogramowanie GIS, LIS, AutoCAD, EWMAPA, Surfer i inne).