Kontrast
 • English
 • Studia Euroazjatyckie odpowiadają na potrzeby rynku. Przedmioty w dużej mierze łączą teorię  z praktyką, co wpływa na pozytywną ocenę specjalności przez potencjalnych pracodawców, którzy współtworzyli jej program. Absolwenci   tej  specjalności będą odpowiednimi kandydatami do pracy dla biznesu, instytucji badawczo-analitycznych, dziennikarstwa, organizacji pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.

  Przykładowe przedmioty:

  • Korporacje międzynarodowe w Euroazji,
  • Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich,
  • Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach Euroazji,
  • Prawne aspekty współpracy gospodarczej z państwami WNP,
  • Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie,
  • Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP,
  • Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku,
  • Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku,
  • Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich.