Studia miejskie


Plan studiów I stopnia

SPECJALNOŚCI

Studia licencjackie

Analityka procesów przestrzennych ›

Zarządzanie zasobami miasta ›Studia magisterskie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

 

Dlaczego Studia Miejskie?

  • rola miast na świecie będzie rosła – szacuje się, że w 2050 r. w miastach będzie żyło ponad 70% ogółu populacji,
  • są realizowane we współpracy z instytucjami samorządowymi, badawczymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem,
  • zawierają specjalistyczny komponent analityczno-badawczy dający gruntowne podstawy do opracowania własnych narzędzi badawczych jakościowych i ilościowych, analizy danych oraz ich opracowywania w postaci profesjonalnych raportów,
  • odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w takich sektorach jak administracja, przemysł, usługi, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, spółki i zakłady komunalne, instytucje kultury, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i zarządzaniem zasobami miast.

 

Co nas wyróżnia?

  • wszechstronność, interdyscyplinarność i jednocześnie praktyczność wykształcenia,
  • modułowy system kształcenia,
  • wyjazdy terenowe, wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe,
  • cykliczne seminaria we współpracy w Wydziałem Rozwoju UMK,
  • kontakty z lokalnymi liderami miejskich społeczności lokalnych, instytucjami kultury, urbanistami, architektami, pracownikami socjalnymi,
  • kameralna atmosfera i partnerskie relacje.

 

Po co Studia Miejskie?

Jak poprawić jakość życia w mieście? Zbudować parking, czy plac zabaw? Kto decyduje o przyszłości osiedla? Miejskie społeczności potrzebują ekspertów z zakresu zarządzania miastem, aby budować i chronić jakość przestrzeni publicznej. Tylko ludzie wszechstronnie wykształceni i aktywni są w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Kompetencje związane z pozyskiwaniem danych empirycznych idące w parze z umiejętnością ich opracowywania i prezentowania, wchodzenie w dialog z liderami i grupami społecznymi, ruchami miejskimi, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie stanowią główną oś kształcenia na tym kierunku.

 

Więcej