Kontrast
 • English
 • Filozofia & Ekonomia – archiwum

  18/05/2018 dr Maciej Szlinder wygłosił referat pt. “Bezwarunkowy dochód podstawowy. Dlaczego jest potrzebny i jak można go sfinansować?”, koreferenci: dr hab. Dariusz Juruś (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych, UJ), Karol Wałachowski (Współpracownik ds. Finansów Publicznych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

  12/o5/2017 dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ) wygłosiła referat pt. “Czy relacje płci mają znaczenie w ekonomii?”, koreferenci: dr hab. Wojciech Giza (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej UEK), dr Katarzyna Guczalska (Katedra Filozofii UEK)

  13/05/2016 dr Sebastian Szymański wygłosił referat pt. “Kim są najgorzej sytuowani? Wątki ekonomiczne w drugiej zasadzie sprawiedliwości Rawlsa”, koreferenci: dr Ryszard Kowalski (Katedra Mikroekonomii UEK), dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii UEK)

  22/05/2015 dr hab. Łukasz Hardt (Katedra Ekonomii Politycznej UW)  wygłosił referat pt. “Problem statusu modeli w ekonomii”, koreferenci: prof. Andrzej Malawski (Katedra Matematyki UEK), dr Marek A. Dąbrowski (Katedra Makroekonomii UEK), dr Marcin Gorazda (Copernicus Center)

  16/05/2014 dr Marcin Gorazda wygłosił referat pt. “O granicach wyjaśnienia naukowego w ekonomii”, koreferenci: prof. Kazimierz Sosenko (Katedra Filozofii UEK), dr Ryszard Kowalski (Katedra Mikroekonomii UEK), mgr Krystian Mucha (Katedra Makroekonomii UEK)

  24/05/2013 Idea sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena

  dr Karina Jędrzejowska (UW), “Zadłużenie zagraniczne państw najbiedniejszych a koncepcja sprawiedliwości społecznej”
  dr Magdalena Adamus (UEK), “Rozum jako źródło sprawiedliwości – próba rekonstrukcji pojęcia racjonalności i jego społecznej roli”
  dr Tomasz Kwarciński (UEK), “Sprawiedliwość i wybór społeczny. Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości”