Kontrast
 • English
 • Konferencje i seminaria

  AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE ORGANIZOWANYCH

  KONFERENCJI, SEMINARIÓW i SPOTKAŃ

  KONFERENCJE

  Od ponad 20 lat Katedra Filozofii organizuje ogólnopolskie konferencje poświęcone problematyce etyczno-społeczno-biznesowej.

  [Najnowsza konferencja]
  [Archiwum konferencji]

   

  Seminaria naukowe:

  •  Seminarium antropologiczne im. Adama Węgrzeckiego

  Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej filozofii człowieka. Dyskutowane są problemy podejmowane już w starożytności (natura człowieka i jego miejsce w świecie, rozum a emocje i uczucia), jak i te, które wiążą się z rozwojem współczesnej nauki (uniwersalne struktury międzyludzkiej komunikacji, cielesno – biologiczny aspekt człowieczeństwa).

  [Plakat  najbliższego seminarium]

  • Filozofia & Ekonomia

  Seminarium jest miejscem interdyscyplinarnej debaty między przedstawicielami nauk społecznych a specjalistami z zakresu filozofii społecznej i filozofii ekonomii. Przedmiotem dyskusji były m.in.: koncepcja sprawiedliwości Amartyi Sena, zagadnienie wyjaśnienia naukowego w ekonomii, problem statusu modeli ekonomicznych, wątki ekonomiczne w koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa.
  [Najnowsze seminarium]
  [Archiwum Filozofia & Ekonomia]

  • Seminarium CSR

  Seminarium badawcze „CSR” jest miejscem dyskusji, w której uczestniczą przedstawiciele nauk społecznych, filozofowie oraz praktycy gospodarczy. Seminarium ma charakter badawczy i aplikacyjny. Jego główną rolą jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla osób zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.
  [zobacz więcej]

  • Lektorium

  To robocze seminarium poświęcone wspólnej lekturze książek i artykułów z zakresu metodologii i filozofii ekonomii. Jest otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów UEK, a także osób spoza uczelni, którzy są gotowi czytać teksty naukowe i wnosić aktywny wkład w dyskusję Lektorium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii (zob. www.filozofia-ekonomii.pl).

  • Spotkania z etyką

  Spotkania mają charakter otwarty, są skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów UEK chcących przemyśleć lub przedyskutować, zaproponowany przez gościa-specjalistę istotny problem natury etycznej.

  •  Zaufanie i przedsiębiorczość

  Seminarium jest projektem zainicjowanym w 2015 roku.   Jest to propozycja dla wszystkich (w szczególności dla studentów), którzy chcą świadomie i efektywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym kierując się uniwersalnymi wartościami: prawdą, dobrem i sprawiedliwością.
  [Dotychczasowe seminaria]