Kontrast
 • English
 • Konferencje ZZOP

  Ogólnopolska Konferencja “Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

  Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi jest organizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji “Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na jej temat.

  II edycja pt. „Zarządzanie spółkami komunalnymi”, Kraków, 26-27 października 2017

  Organizatorami wydarzenia były dwie jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Administracji Publicznej Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedra Zarządzania Procesowego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, a także Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Całość wydarzenia odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Celem konferencji była prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w organizacjach publicznych. Sądzimy, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego.

  Organizatorzy określili następujące główne bloki tematyczne:

  1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne.
  2. Zarządzanie jakością usług.
  3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna.
  4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna.
  5. Uwarunkowania zewnętrzne.
  6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe.
  7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi.
  8. Zrównoważony rozwój.
  9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych.
  10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych.

  Wokół tych zagadnień prelegenci przygotowali swoje referaty. Na podstawie zgłoszonych rozszerzonych streszczeń przygotowano Księgę Abstraktów dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej konferencji: koncepcje.uek.krakow.pl.

  Pełna relacja z konferencji na stronie Konferencji

  Pełna relacja w Kurier UEK nr 5 (75), grudzień 2017-luty 2018  

  I edycja pt. „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”, Dobczyce, 13-15 października 2016

  O wyjątkowości tej konferencji świadczą dwa główne powody. Pierwszym z nich jest skład organizatorów. Stanowili go przedstawiciele trzech katedr, dwóch z Wydziału Zarządzania: Katedry Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Zachowań Organizatorskich oraz jednej z Wydziału GAP: Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Przedsięwzięcie miało charakter międzywydziałowy, łączący zainteresowania badawcze realizowane w dwóch jednostkach Uniwersytetu Ekonomicznego.

  Główną, merytoryczną osią Konferencji były problemy występujące w organizacjach publicznych.  Organizatorzy postawili sobie za cel prezentację najnowszych trendów, koncepcji, modelów opisujących i wyjaśniających różne aspekty tego zagadnienia. Założono, że proponowana tematyka oraz sposób jej prezentacji przyczyni się do rozwoju praktycznego wymiaru zarządzania publicznego i wzbogaci wiedzę uczestników o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego. Ważnym elementem merytorycznym były sesje panelowe, na których zostały zaprezentowane aspekty metodologiczne omawianych zagadnień. Analizując wystąpienia na sesjach plenarnych i tematycznych można stwierdzić, iż cel ten został osiągnięty.

  Pełna relacja z konferencji